A világ legkülönlegesebb futóversenye
Az év egyetlen napja, amikor barlangban futhatsz
2 nap
5 táv

ASZF

Baradla-Trail

 

Általános Szerződési Feltételek

 

 

Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem utal. A webshop működésével, megrendelési, és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken rendelkezésére állunk.

 

Jelen Ászf hatálya Szolgáltató weblapján (http://www.baradla-trail.hu) és aldomainjein történő jogviszonyokra terjed ki. Jelen Ászf folyamatosan elérhető a következő weboldalról:http://www.baradla-trail.hu/aszf.html

 

Szolgáltató adatai

A szolgáltató neve: Baradla Kemping Kft.

A szolgáltató székhelye (és egyben a panaszügyintézés helye):

3759 Aggtelek, József A. út 8.

A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: baradlatrail@gmail.com

Cégjegyzékszáma: 05-09-004048

Adószáma: 11380715105

Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve: Miskolci Törvényszék Cégbírósága

Telefonszáma: +36-46-353-411

A szerződés nyelve: magyar

A tárhely-szolgáltató neve, címe, e-mail címe:

Simple Cloud Ltd.
Address (Utca, házszám): 1 Hova Villas
Town (Város): Bringhton & Hove
Country (Ország): England - United Kingdom

simplecloud@corinmail.hu

 

Alapvető rendelkezések:

A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók. A jelen Szabályzat 2018.  05. hó 25 nap napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a Szabályzatot. A módosításokat a Szolgáltató azok hatályba lépése előtt 11 (tizenegy) nappal a weboldalon közzéteszi. Felhasználók a weboldal használatával elfogadják, hogy rájuk nézve a weboldal használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes. Felhasználó, amennyiben belép a Szolgáltató által üzemeltetett weboldalra, vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa, a Szabályzatban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Felhasználó nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a weboldal tartalmának megtekintésére. Szolgáltató fenntart magának minden jogot a weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

Vásárlás

Felhasználó a weboldalon történő vásárlásával kijelenti, hogy jelen ÁSZF, és a weboldalon közzétett Adatkezelési tájékoztató feltételeit megismerte és elfogadja, az adatkezelésekhez hozzájárul. Felhasználó a vásárlás során köteles a saját, valós adatait megadni. A vásárlás során megadott valótlan, vagy más személyhez köthető adatok esetén a létrejövő elektronikus szerződés semmis. Szolgáltató kizárja felelősségét, amennyiben Felhasználó más nevében, más személy adataival veszi igénybe szolgáltatásait. A Szolgáltatót a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha Felhasználó a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik.

 

Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre

A megjelenített távokra online lehet regisztrálni. A távokra vonatkozóan megjelenített árak forintban értendők, tartalmazzák a törvényben előírt áfát. A webshopban Szolgáltató részletesen feltünteti a távok nevét, leírását, a távokról fotókat jelenít meg. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a futóverseny felületére, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő “0” Ft-os vagy “1” Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a távot hibás áron lefoglaltnak tekinteni, hanem felajánlhatja a helyes áron történő lefoglalást, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat vásárlási szándékától. Hibás ár esetén esetben feltűnő értékaránytalanság áll fenn a termék valódi és feltüntetett ára között, amit egy átlagfogyasztónak azonnal észlelnie szükséges. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) alapján a szerződés a felek akaratának kölcsönös és egybehangzó kifejezésével jön létre. Amennyiben a felek nem tudnak megállapodni a szerződéses feltételekben, azaz nincs meg a felek akaratát kölcsönösen és egybehangzóan kifejező nyilatkozat, abban az esetben nem beszélhetünk érvényesen létrejött szerződésről, amelyekből jogok és kötelezettségek fakadnának. Ennek alapján a hibás/téves áron visszaigazolt megrendelés semmis szerződésnek tekintendő.

 

Nevezés menete

Felhasználó regisztráció nélkül  megkezdheti a nevezést. Felhasználó kosárba helyezi a kiválasztott termékeket. Felhasználó bármikor megtekintheti a kosár tartalmát a „kosár” ikonra kattintva. Amennyiben Felhasználó további terméket szeretne kosárba helyezni, a főoldalra visszakattintva megteheti azt. Ha nem szeretne további terméket vásárolni, ellenőrzi a megvásárolni kívánt termék darabszámát. A „törlés - kuka” ikonra kattintva törölheti a kosár tartalmát. Mennyiség véglegesítéséhez a „mennyiség frissítése és mentése” ikonra kattint a felhasználó majd a „megrendelés folytatása” gombbal tovább ugorhat a Szállítási adatok felületre. Felhasználó kiválasztja a fizetési módot, amely a következő lehet:

Fizetési módok:

Átutalással: Felhasználó a megrendelt távok ellenértékét a visszaigazoló e-mailben található bankszámlára 5 napon belül köteles átutalni. Az összeg Szolgáltató bankszámláján történő jóváírását követően a Felhasználó jogosult a táv(okon) való részvételre.

 

A megrendelések feldolgozása és teljesítése

Az adásvételi szerződés alapján a Szolgáltató a Nevezőt a távon való részvételre, a Nevező a vételár megfizetésére köteles.A leadott nevezésed csak abban az esetben tekinthető véglegesnek, ha a nevezési díjat eljuttatod 5 munkanapon belül banki átutalással a következő bankszámlaszámra: ErsteBank : 11600006-00000000-60056375 Kedvezményezett neve: Baradla kemping Kft. Kérjük a nevezési díj utalásakor a megjegyzés rovatba szíveskedj beírni a regisztrációkor megadott neved és születési dátumod, illetve a kívánt távokat.

A több, mint napja 5 függőben lévő nevezéseket 06.05-én töröljük. 
A nevezési díjakat augusztus 14-ig fogadjuk el! 2018.08.15-én már senki ne utaljon, a függőben lévő nevezéseket töröljük!
A helyszínen lehet nevezni, de az ott nevezőknek rajtcsomagot nem tudunk biztosítani

Nevezési díj visszautalás szabályai: a nevezés átruházható augusztus 13-ig. Lemondás esetén augusztus 13-ig 50%-ot utalunk vissza a befizetett nevezési díjból. Augusztus 13-tól nevezési díjat nem utalunk vissza, a rajtcsomagot kizárólag csak a verseny napján a helyszínen lehet átvenni személyesen. Nevezést a következő évre nem vezetünk át!)

A leadott nevezésed csak abban az esetben tekinthető véglegesnek, ha a nevezési díjat eljuttatod banki átutalással a következő bankszámlaszámra: ErsteBank : 11600006-00000000-60056375 Kedvezményezett neve: Baradla Kemping Kft. Kérjük a nevezési díj utalásakor a megjegyzés rovatba szíveskedj beírni a regisztrációkor megadott neved és születési dátumod, illetve a kívánt távokat.

 

Adatvédelem

A weboldal adatkezelési tájékoztatója elérhető a következő oldalon:http://www.baradla-trail.hu/adatvedelem.html